"Danses d'Animació"

(1987)


SALSETA discos
LD - 11.004 (LP)

CARA A

1- CLARINET POLCA (polca)
2- BRANDA DELS CAVALLS (Renaixement)
3- LA BOBINA (dansa francesa)
4- FAMILY WALTZ (contradansa)
5- HEREU RIERA (dansa catalana)
6- POLCA PIQUÉE
7- VALS DE LES VELLES (vals)
8- KOLO SREM (dansa iugoslava)
9- SUITE DE BRANDES (Renaixement)
BUGADERES-PÈSOLS-ESCLOPS
10- LUCKY SEVEN (contradansa)
11- ET TRICUTÉ (dansa aranesa)


CARA B

1- LA CONXINXINA (dansa danesa)
2- KOLO TRUBA (dansa iugoslava)
3- CERCLE SICILIÀ (contradansa)
4- NYITOS (dansa catalana)
5- LA NOVIA (dansa mexicana)
6- LA BASTRINGUE (dansa francesa)
7- L'ESQUERRANA I AVANT DEUX DE GOMENÉ
(danses catalana i francesa)
8- LA BOLANGERA (dansa catalana)
9- XERRINCÓ (dansa catalana)
10- GRAND SQUARE (dansa d'E.U.A)


Principal / Discografia
Webmaster: "Mon" Cardona