Espectacle

Si voleu saber com ens ho muntem...

L'ACTUACIÓ

La nostra actuació es basa en la participació del públic assistent als balls i danses. Així doncs, la part principal de l’espectacle la fan els mateixos espectadors animats pels músics i el mestre de dansa. Per aixó hem triat danses col·lectives del repertori tradicional de diversos països, que a l’hora de ser atractives, siguin fàcils d’aprendre. En aquest repertori hi afegim alguna dansa de composició pròpia tant pel que fa a la música com als passos.

 

Per adaptar a la nostra formació instrumental els temes del repertori tradicional, hem hagut de fer alguns arranjaments. No obstant això els hem tractat amb gran respecte, tant a nivell de la forma de ball com dels aspectes musicals.

 

TIPUS DE DANSES

Podem dividir el nostre repertori en dos tipus de balls:

a. Els col·lectius
b. Els de parella estricta

a. Els col.lectius són els que tenen una estructura de grup i comporten la relació d’una persona amb les altres o d’una parella amb les altres, d’una forma concreta en cada ball.
b. Els de parella estricta són els anomenats VUITCENTISTES, és a dir: LA POLCA, EL XOTIS, EL VALS, LA MASURCA, EL PASDOBLE, etc. .

 

DINÀMICA

 

En el transcurs d’una actuació, la dinàmica de l’espectacle consisteix en alternar danses de parella i danses socials o col·lectives, en funció del tipus de públic assistent. Encara que les dues formes de ball són ben acollides per tothom, hem detectat un cert decantament per part del joves cap a les danses col·lectives, i la gent més gran per les de parella.

 

El tipus d’espectacle i la dinàmica de grup que aquest va creant al llarg de l’actuació comporta que les persones es vagin coneixent en un ambient social d’agradable companyia.

 

DURADA

 

Donades les característiques del nostre espectacle amb la participació activa dels espectadors, interactuant entre ells mateixos i amb els músics a través del mestre de dansa, flexibilitzem la durada de l'actuació en funció de la dinàmica creada pel propi grup. No obstant això, partim de la base d'hora i mitja llarga.

 

PARTICIPANTS

 

Per tot el que ja hem esmentat podem deduir que no és un espectacle de masses. Utilitzem el so convenientment amplificat i la técnica necessària per a un nombre aproximat de cinc-centes persones entre balladors i espectadors quantitat que no és aconsellable sobrepassar.

 

Les dimensions i la forma de l’espai disponible condicionen el nombre d’assistents, però la quantitat òptima estaria entre els 100 i 400 participants.

 

INFRASTRUCTURA

 

Cal un espai obert, pavimentat, d'estructura regular i de dimensions adequades al que ja hem dit en els punts anteriors. També convé un empostissat de 4 x 6 mts. mínims i una presa de corrent propera a l’empostissat (escenari), de 5000 W a 220 V.

 

L’espai pot ser a l’aire lliure o a l’interior, però sempre amb un mínim d’il·luminació general en cas necessari.

 

EQUIP DE SO I LLUMS D'ESCENARI

 

Disposem d'un equip de so suficient per al nombre d’assistents a l'acte ja esmentat, i un equip de llums per il·luminar l’escenari en cas de necessitat.

 

LLOCS ON TENEN CABUDA AQUESTES ACTUACIONS

 

Aquests tipus d’actuacions són ideals per a festes majors, fires, trobades culturals, congressos, etc. .
En les festes majors i fires complementen l’oferta de ball que normalment ja es fa com és el ball d’orquestra-espectacle o el concert de rock.
Són ideals en trobades culturals ara ser trobades de grups corals, festes d'esbarts, de geganters, de castellers, d'estudiants, festes d'associacions culturals i cíviques, etc. Ja que creen un clima d'alegria i complicitat que ajuda a les relacions i intercanvis amb la gent dels grups.

 

En cursos o congressos ajuda l’equilibri general alliberant per una estona, les tensions creades en les sessions de treball i ajudant a que la gent es coneigui fora de l’ambient normal acadèmic.
La nostra música, tot i ser per fer ballar, és també adecuada per fer concert, ambientar una festa o un concert-vermouth. Els arranjaments i tractaments de les melodies d'arrel tradicional li donen la riquesa i sonoritat necessàries per a tal fet.

 

En general oferim un clima simpàtic, lúdic, distès lluny de l’agressivitat i que, tot fent un exercici suau, ajuda a la relació i entesa de les persones.


Principal

Webmaster: "Mon" Cardona